13 °C

a mitjà termini

29-Gener-2014

- Tendrem resultats a llarg termini, però també a mitjà termini i a curt termini.