30 °C

Presentat l'estudi sobre l'estat de la posidonia a Porto Cristo

11-Novembre-2011
El Dr. Antoni Sureda Gomila va presentar ahir al Centre de Cultura de Porto Cristo les conclusions del treball realitzat pel seu equip.
De les observacions realitzades durant el treball es pot concloure que les praderies de la posidonia e troben en bon estat de conservació. També s'ha de destacar que s'han observat que les zones més exposades a l'activitat humana (trànsit marítim, ancoratges) les plantes de posidonia presenten menors densitats i menor mides de planta.

L'estudi aprofita per apuntar una sèrie d'aspectes a tenir en compte per seguir mantenint l'estat actual de la posidònia, mesures com el control dels ancoratges, reducció de la velocitat del trànsit marítim, seguiment d'espècies invasores entre d'altres.