12 °C

Notícies

Documents del centre

• Les baixes que es produeixen durant el curs escolar s’han de formalitzar per escrit per part dels usuaris i/o els seus representants i, una vegada comprovades per la direcció de l’Escola i tra
Grups
La descripció generals dels grups consta de dues parts:

- xxxxxxx

- xxxxxxxxxxx