News

L'APIMA
L’Associació de Pares i Mares dels Alumnes de l’EMMDM està oberta a totes les famílies amb fills que hi estan estudiant.
Grup 002
xxxxxxxxxxx història xxxxxxxxxxxxxx
Estudis
L'EMMDM és el centre públic de referència per als ensenyaments artístics de règim especial en música i dansa a Manacor.