ECOPARC

20-April-2012

Normes d'ús de l'ECOPARC:

1.Els usuaris s'hauran d'identificar a l'accés de la instal•lació.
2.Només poden utilitzar l'ECOPARC els residents al municipi, particulars i petits establiments comercials .
3.L'usuari informarà al personal encarregat de l'ECOPARC del material que vol aportar.
4.En tot moment s'han de seguir les instruccions del personal de l'ECOPARC.
5.Els residus s'han de dipositar dins els contenidors indicats en cada cas, dins l'horari d'obertura establert.
6.Queda prohibit:
- Treure el material dipositat dins els contenidors de l'ECOPARC.
- L'abandonament de residus fora del recinte de l'ECOPARC.
- L'accés a tota persona no autoritzada fora de l'horari.

La instal•lació disposa d'un circuit tancat de videovigilància.