Informació curs 2018-2019

07-Februar-2019

Horaris
Dematí de 9.00 a 12.30
Horabaixa de 15.50 a 19.20


Inici del curs: 24 de setembre de 2018
Finalització del curs: 21 de juny de 2019

Nadal, Pasqua, festius i no lectius, consultar genda del Conservatori.

Calendari del procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments elementals i professionals de música per el curs 2018-2019

MAIG

Del 7 al 9
- Inscripció a les proves d'accés als ensenyaments elementals i professionals dels alumnes oficials del centre.

Del 21 al 24
- Controls llenguatge musical E. Elementals i Professionals / Proves d'accés de llenguatge musical alumnat del centre.
Del 28 a l'1 de juny
- Controls instrument E. Elementals i Professionals / Proves d'accés d'instrument alumnat del centre.

JUNY

Del 4 al 8
- Matrícula alumnes oficials
- Audicions 3r trimestre

Dia 19
- Publicació de places vacants

Del 20 al 22 de juny
- Inscripció a les proves d'accés als ensenyaments elementals i professionals dels alumnes de nova admissió.

SETEMBRE

Del 10 al 12
- Proves d'accés als ensenyaments elementals i professionals de música dels alumnes de nova admissió

Dia 14
- Publicació definitiva d'alumnes admesos.

Del 17 al 19
- Matrícula als ensenyaments elementals i professionals dels alumnes de nova admissió.
- Matrícula als ensenyaments lliures de música i dansa dels alumnes de nova admissió.

Dia 20
- A les 16:30h, assignació dels horaris individuals.