Concert “Romeo et Juliette, els enamorats de Verona”, a benefici de Cap Envant

09-Juli-2022
21 h

Música de Ch. Gounod. Marga Cloquell, soprano. Albert Casals, tenor. Toni Gomila, actor. Noemí Dalmau, piano.

Adaptació d’Enric Lucena.

Lloc: Coves dels Hams.