Qüestions de llengua 2014

Notícies

22-July-2015
NO-VIOLÈNCIA, NO CATALANOPARLANT
La paraula no s'escriu amb guió quan va abans d'un nom, i sense guió abans d'un adjectiu:

- Avui és el dia de la no-violència i la pau.
22-July-2015
CORESPONSABILITAT
Coresponsabilitat = responsabilitat compartida.

- D'aquest afer, els jutges i els ministres n'assumeixen la coresponsabilitat.
22-July-2015
DIFERENT A o DIFERENT DE?
La construcció diferent a no és correcta en català.

- Tenc una opinió diferent de la teva.
22-July-2015
ORDE / ORDRE
Orde (masculí)
Ordre (femení/masculí)

- El seu germà ha ingressat en un orde religiós.

- Li ha manat una ordre bona d'obeir.
22-July-2015
SUBSANAR
És correcte subsanar? No. És un castellanisme.
El que podem fer és esmenar, rectificar o corregir errors.

- La proposta de resolució té unes errades que s'han d'esmenar.
22-July-2015
VIAL / VIARI
Vial (nom) = camí ample.
Viari, viària (adjectiu) = relatiu a les vies públiques.