Cristina Capó Santandreu

Cristina Capó Santandreu
Correu electrònic

- Gestió de l’activitat econòmica i financera municipal

- Gestió del padró municipal d’habitants. Població

- Sancions

- Noves tecnologies. Administració electrònica

- Portal de transparència

- Protecció de dades

- Informàtica

- Contractació. Autoritzacions i concessions demanials i adquisició de bens immobles

- Responsabilitat Patrimonial

- Plaça d’abastament

- Escorxador

- Agricultura

- Mercats

- Sanitat i Consum. Gestió del conveni “Consum a ca teva”

- SAM
 

Currículum:

Manacor, 16 de maig de 1983

Formació acadèmica

  • Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració Pública
  • Diplomada en Ciències Empresarials
  • Tècnica superior en Comptabilitat i Finances
  • Tècnica superior en fiscalitat

Idiomes

  • Català → Certificat C2
  • Castellà
  • Anglès → Certificat B2.1

 


Source URL: https://www.manacor.org/node/12042