18 °C

RECICLAR BÉ TÉ RECOMPENSA

10-February-2020
L’Ajuntament ha obert el termini per demanar la tarifa reduïda de residus

L'Ajuntament de Manacor està posant en marxa de forma progressiva un nou servei de recollida de residus que introduirà en diferents etapes diverses millores com és la recollida porta a porta al centre de Manacor, son Macià i sa Torre, una deixalleria mòbil o bé la recollida de matèria orgànica en contenidors intel·ligents a s’Illot, Porto Cristo i resta de Manacor. 

La nova taxa municipal de fems inclou una tarifa reduïda pels particulars, establiments i empreses de zona urbana que es comprometin amb una correcta separació de residus i amb un correcte reciclatge. D'aquesta manera, qui recicla bé paga menys.

Així, i fins dia 1 de març, ja es pot sol·licitar la tarifa reduïda de residus.

Aquest tipus de tarifa va dirigida a tots els particulars, establiments, comerços i empreses que es troben dins zona urbana de tot el municipi de Manacor. A canvi, l’usuari es compromet a complir l’Ordenança municipal reguladora de la neteja viària, recollida de residus i gestió dels parcs verds; permetre l’accés a l’habitatge o local per comprovar que se separen les diferents fraccions de residus – orgànica, paper-cartó, envasos, vidre i rebuig –, fer aportació de residus orgànics als contenidors marrons amb obertura amb targeta – a les zones on està implantat – i complir el calendari i horaris de la recollida porta a porta – a les zones on està implantat.

Des de la regidoria de Medi Ambient s’ha remarcat que tothom pot demanar la tarifa reduïda però sempre amb el compromís d’un correcte reciclatge.

Per a més informació i descàrrega de la sol·licitud: www.residusmanacor.cat