El Conservatori...

Instal·lat en el centre de la ciutat de Manacor, el Conservatori Municipal de Música dona cabuda a 12 aules, sala de dansa, un auditori, espais comuns, biblioteca, despatx de direcció i secretaria, així com serveis.

Ha contribuït al llarg d’aquests anys a la formació d’un gran nombre de persones, tant en la vessant de la música com en la de la dansa, i per ella és prioritat que la pràctica d’aquestes arts ajudi a que, sense pensar en una dedicació professional, puguin tenir una formació que els permeti gaudir de l’ús d’un instrument així com disposar dels coneixements necessaris per entendre la música i la dansa i poder fruir-ne tota la vida.

Té com objectiu principal el de donar una formació musical de qualitat a aquells nins, nines, joves i adults que ho desitgin, atenent les capacitats i interessos individuals de l’alumne. Al mateix temps proporciona la formació necessària a aquells alumnes que en un futur optin per la via professional.

Actualment ofereix l’ensenyament del piano, violí, violoncel, flauta travessera, clarinet, oboè, fagot, saxo, trompeta, trombó, bombardí, guitarra, música de cambra, conjunt instrumental, iniciació a la música, tallers orientatius d'instrument per als més petits, llenguatge musical, cant, cor, harmonia, guitarra elèctrica, bateria, dansa contemporània, dansa clàssica, hip hop...

Paral·lelament a la seva activitat acadèmica, al llarg del curs escolar el Conservatori Municipal de Manacor ofereix diversos tallers oberts als ciutadans, concerts públics, cursets de perfeccionament, Master Class i altres tipus d'activitats que sempre són interessants tant per a les persones de Manacor com per les de tots els indrets de l'illa.