IV Jornades d'Estudis Locals de Manacor: tradició i modernitat (s. XVI - s. XX)

17-April-2012