Delegació Especial d’Espai Públic i Serveis Generals: Joana Maria Llull Nadal

 Joana Maria Llull Nadal

Edificis i pla d’usos de les escoles rurals

Neteja d’edificis

Energies renovables i optimització d’energia.

Cementeri i policia sanitària mortuòria

Manteniment d’escoles i escoletes infantils

Conservació i rehabilitació de l’edificació

Enllumenat públic

Llicències de publicitat dinàmica i estàtica

Paviment de vies urbanes

Ocupació de via pública

Manteniment de vies públiques, places, camins i edificis municipals

Serveis generals. Brigada municipal

Medi ambient urbà:parcs i jardins públics

Control del manteniment de les zones enjardinades

Currículum:

Palma, 16 de març de 1983

Formació acadèmica

Diplomada en Educació Social a la Universitat de les Illes Balears. 2003-2007

Especialista Universitària en Intervenció Socioeducativa de l’educadora social en els centres educatius. Títol propi de postgrau de la UIB. Curs 2010-2011

Idiomes

Castellà Nivell: Alt

Català Nivell: Nadiu. Certificat C1

Anglès Nivell: Bàsic

Partit Polític
Correu electrònic