Els jocs romans arriben a Manacor

22-Octubre-2008
Dissabte s'inaugurarà l'exposició "Jugant amb els Romans" que es farà al Museu d'Història de Manacor, a la torre dels Enagistes, del proper 25 d'octubre fins a l'11 de gener.
Un recull de les diferents joguines i maneres de jugar en l'època dels romans. Una visió històrica que al mateix temps de divertir pretén acostar la història a petits i grans.
El joc és una forma de representació social i els nins i nines són amb els seus jocs un reflex del món que els envolta. La paraula llatina LUDUS significa joc i com a tal és una activitat que han fet els més petits de de tems immemorials.
En aquest exposició veurem els romans no com els grans conqueridors o guerrers, ni com els grans constructors d'aqüeductes o amfiteatres, sinó que els veurem com a nins, ja que tots, rics o pobres, varen ser nins i per força en algun moment varen jugar.