A PROP

22-Julio-2015
Aprop i d'aprop no existeixen.

- Viu ben a prop de l'Ajuntament.
- M'han posat ulleres perquè no hi veg bé de prop.