VIAL / VIARI

22-Julio-2015
Vial (nom) = camí ample.
Viari, viària (adjectiu) = relatiu a les vies públiques.

- A l'escola del meu fill han fet un taller d'educació viària, i per això han anat en bicicleta per aquell vial tan ample als afores del poble.
- Qualque vàndal ha fet malbé el mobiliari viari que l'Ajuntament acabava d'insta·lar en aquest vial.