CORESPONSABILITAT

22-Julio-2015
Coresponsabilitat = responsabilitat compartida.

- D'aquest afer, els jutges i els ministres n'assumeixen la coresponsabilitat.
- L'Ajuntament i el Consell són coresponsables de l'organització del Simposi.