NO-VIOLÈNCIA, NO CATALANOPARLANT

22-Julio-2015
La paraula no s'escriu amb guió quan va abans d'un nom, i sense guió abans d'un adjectiu:

- Avui és el dia de la no-violència i la pau.
- Aquest curs va adreçat als alumne no catalanoparlants.