abreviatures de vies urbanes

29-Enero-2014

Les abreviatures de vies urbanes més freqüents són:

- avinguda: av.

- carrer: c., c/

- carreró: cró.

- carretera: ctra.

- passatge: ptge.

- passeig: pg.

- plaça: pl.

- rambla: rbla.

- ronda: rda.

- via: v.