a mitjà termini

29-Enero-2014

- Tendrem resultats a llarg termini, però també a mitjà termini i a curt termini.