adreça - direcció

12-Febrero-2014

Adreça = lloc (físic o virtual: adreça postal, adreça electrònica)
Direcció = implica moviment

- Has apuntat l'adreça on viu na Joana? Quina direcció hem de prendre?

- Sí, per arribar a la seva adreça hem d'anar pel camí que puja en direcció a sa Murtera.


I en sentit figurat:
- El nou gerent ha donat una bona direcció a l'empresa.