ATENENT A, ATENENT QUE

26-Febrero-2014

Atenent a = tenint en compte (una cosa)
Atenent que = tenint en compte que

- S'han establert les reduccions de matrícula atenent a les rendes de l'alumnat.
- Ha pres la decisió només atenent a la pròpia voluntat.

- Atenent que és fora de la ciutat, no podrà comparèixer a la cita.