números amb punt o sense

01-Abril-2014

Posam punts en els números quan expressen quantitat:
- Ha cobrat 4.500 €
- Hi ha 1.550.000 habitants
- El llibre té 3.200 pàgines

Els números que indiquen ordre no duen punts:
- L'any 1995
- Decret 1629/2013
- El meu número de DNI és 45339887Z
- Obri el llibre per la pàgina 1200

(!)
Aquest llibre té 1.224 pàgines i la informació que tu cerques la trobaràs a la pàgina 1222.