text, context

Les paraules que en castellà acaben en -exto (texto, contexto), en català s'escriuen sense e al final.

Per exemple:

Abans de redactar qualsevol text, cal tenir en compte el context en què serà llegit.

Bookmark and Share

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100