FACTURA ELECTRÒNICA

Accés al Registre General d'Entrada de Factures Electròniques - FACe

https://face.gob.es/ca

Codis DIR3 Ajuntament de Manacor

 • Oficina comptable: L01070337
 • Òrgan gestor: L01070337
 • Unitat tramitadora: L01070337


Codis DIR3 Patronat Municipal d'Esports

 • Oficina comptable: LA0004534
 • Òrgan gestor: LA0004534
 • Unitat tramitadora: LA0004534


Codis DIR3 Escola Municipal de Mallorquí

 • Oficina comptable: LA0004533
 • Òrgan gestor: LA0004533
 • Unitat tramitadora: LA0004533


Codis DIR3 Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor

 • Oficina comptable: LA0004532
 • Òrgan gestor: LA0004532
 • Unitat tramitadora: LA0004532


Codis DIR3 Institució Pública Antoni Maria Alcover

 • Oficina comptable: LA0004531
 • Òrgan gestor: LA0004531
 • Unitat tramitadora: LA0004531