Jornades d'Estudis Locals de Manacor

Les Jornades d’Estudis Locals de Manacor són una iniciativa municipal que sorgeix de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Manacor, concretament dels departaments de biblioteques i de patrimoni, l’any 2000. La iniciativa de convocar unes jornades per tal de tractar aspectes de la investigació social i cultural sobre Manacor fou la conseqüència de constatar la necessitat de fomentar aquest tipus d’estudis. Els dies 5 i 6 de maig d’aquest mateix any es duen a terme les primeres jornades amb la intenció de promoure el coneixement i la difusió del municipi des del punt de vista històric, geogràfic, econòmic, social i cultural.

El conjunt del projecte proposa, ja des d’un principi, la realització bianual de les jornades, tot esperant que tenguin acollida entre els investigadors que treballen temàtiques locals i, així, puguin disposar d’una via per a la difusió i posterior publicació dels seus treballs. La celebració es du a terme al Museu de Manacor, torre dels Enagistes. Igualment es proposa la publicació de les actes de les jornades l’any següent de la seva realització.

L’assistència a les Jornades sol ser relativament nombrosa, amb una mitjana de més d’un centenar d’assistents per edició. El públic prové, sobretot, de l’àmbit universitari i de l’ensenyament. Les Jornades formen part de l’oferta d’activitats de formació del Servei de Formació Permanent del Professorat. També es reuneix una important representació d’afeccionats a la temàtica local. El més important, però, és que les Jornades han suposat un estímul notable entre un grup d’investigadors prou actius i, per tant, un increment notable de la investigació sobre temàtica manacorina i, alhora, han contribuït a crear una dinàmica positiva i prolífica en aquest àmbit. D’altra banda, amb la realització periòdica de les diferents edicions es va reunint un material i un conjunt de recursos informatius de caràcter local que es posen a disposició de les institucions dedicades a l’ensenyament i a la formació.


Torre de Enagistes
Cales de Mallorca, km 1,5
07500 - Manacor

Telèfon: 971 84 30 65

Notícies

21-Desembre-2021
Les XII Jornades d’Estudis Locals de Manacor versaran el 2022 sobre la vida i el folklore
Les persones interessades ja es poden inscriure a les Jornades, que tindran lloc el 13 i 14 de maig de 2022