la forma abreujada dels ordinals

- En singular, escrivim la darrera lletra del nom al costat de la xifra:

1r (primer)

1a (primera)

2n (segon)

2a (segona)

3r (tercer)

4t (quart)

5è (cinquè)

6è (sisè)

7è (setè)

9a (novena)

18a (devuitena)

21è (vint-i-unè)

34a (trenta-quatrena)

- En plural, escrivim les dues darreres lletres del nom al costat de la xifra:

1rs (primers)

1es (primeres)

2ns (segons)

4ts (quarts)

8ns (vuitens)

26ns (vint-i-sisens)

33es (trenta-tresenes)

Bookmark and Share

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100