nombre - número

- Nombre és sinònim de quantitat i sovint es pot substituir per molts/moltes:

Enguany tendrem un nombre elevat de persones matriculades. (Moltes persones matriculades)

- Número es refereix a la xifra concreta que volem especificar:

Tenc el teu número de telèfon malament.

Bookmark and Share

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100