és correcte "sempre i quan"?

No és correcte.

Per expressar una condició, en català disposam de la construcció "sempre que" o la conjunció si + verb en indicatiu:

- El volia ajudar sempre que fos necessari.

- El vol ajudar si és necessari.

Bookmark and Share

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100