És correcte "en relació a"?
Per fer-ho bé, quan volem dir "pel que fa a", hem d'escriure:
- en relació amb
- amb relació a

En relació amb l'escrit de data 18 de juny, em plau fer-vos saber que...
Amb relació a l'escrit de data 18 de juny, em plau fer-vos saber que...


Bookmark and Share

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100