anomenar - nomenar

Anomenar = donar nom, esmentar pel nom.
Nomenar = designar per a un càrrec.

- Durant la reunió, el varen anomenar contínuament.

- Ahir el varen nomenar director general.


Bookmark and Share

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100