A PROP
Aprop i d'aprop no existeixen.

- Viu ben a prop de l'Ajuntament.
- M'han posat ulleres perquè no hi veg bé de prop.
Bookmark and Share

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100