LA BARRA INCLINADA [ / ]
Si la barra separa dos mots, es posa sense espais.
Si separa dues expressions formades per més d'un mot, llavors posam un espai abans i després de la barra.

- pare/mare/tutor
- El camp de l'ensenyament/aprenentatge de l'expressió escrita.

- L'ensenyament actiu / aprenentatge passiu de l'expressió escrita.
Bookmark and Share

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100