SOLVENTAR
Podem solventar un problema?
No. Solventar és un castellanisme.
Els problemes s'han de resoldre o solucionar.
Bookmark and Share

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100