CORESPONSABILITAT
Coresponsabilitat = responsabilitat compartida.

- D'aquest afer, els jutges i els ministres n'assumeixen la coresponsabilitat.
- L'Ajuntament i el Consell són coresponsables de l'organització del Simposi.
Bookmark and Share

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100