CASES RURALS DE MANACOR
Medi Ambient
INTRODUCCIÓ

El terme municipal de Manacor disposa de 5 cases i escoles rurals propietat de l’Ajuntament, d’un elevat valor patrimonial, que foren construïdes durant la segona dècada del segle XX. Aquests edificis són les Cases del Puig de Son Talent i les escoles rurals del Puig d’Alanar, sa Murtera, Son Negre i S’Espinagar, cada una d’elles presenta un grau de conservació diferent.

L’Ajuntament de Manacor, conscient del valor patrimonial d’aquests edificis i del seu entorn, així com de les seves possibilitats d’ús i aprofitament, ha considerat necessari definir un marc per regularitzar l’ús d’aquests edificis i les finques que ocupen. Aquest marc es basa en l’aprofitament social dels recursos públics amb harmonia amb la preservació del patrimoni i del seu entorn natural.

En el cas de les escoles rurals, aquests edificis es construïren entre els anys 1926 i 1932. El model arquitectònic que s’utilitzà per fer les escoles rurals fou el d’un edifici amb un aspecte molt racionalitzat amb poques preocupacions decoratives, seguint la constant d’austeritat de la construcció rural mallorquina.

Les quatre escoles rurals van estar en funcionament des de l’any 1932 fins l’any 1975. A partir d’aquest moment, els edificis només s’han utilitzat de forma molt esporàdica, fet que ha provocat un deteriorament progressiu de les instal·lacions i del mobiliari. En el cas de les cases de Son Talent, aquestes són propietat de l’Ajuntament des de l’any 2000


RESERVES

Vegeu el procediment a l'apartat Informació: Reserves Cases Rurals


NORMATIVA D'US GENERAL DE LES CASES RURALS

Els usuaris de les cases rurals han de:

1- Conèixer i respectar les normes.

2- Disposar d’una persona responsable de la reserva, que serà l’interlocutor amb l’Ajuntament de Manacor. Aquesta persona haurà de ser major de 16 anys. Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats d’una persona major d’edat que, en tot cas, es farà responsable.

3- Utilitzar les instal·lacions amb respecte i deixar-les, una vegada acabada l’estança, netes d’escombraries, amb l’aixeta i les portes tancades i els llums apagats.

4- Deixar el local en les mateixes condicions d’ordre, netedat i higiene en què estava abans de l’activitat. A més, l’usuari s’ha d’emportar tot el fems que hagi generat i dipositar-lo dins els contenidors de residus del terme de Manacor.

5- Fer un ús racional dels productes de neteja que hi pugui haver a cada instal·lació i conservar els estris i eines de neteja.

6- Fer un ús racional de l’aigua i electricitat.

7- Comunicar a l’Ajuntament de Manacor qualsevol tipus de desperfecte que s’hagi produït durant l’estança.

8- En el cas de que es tregui el mobiliari a fora de les cases, després de utilitzar-ho s’ha de tornar entrar a dins i deixar-ho col·locat al seu lloc.

9- Respectar i conservar les instal·lacions i el seu entorn.

10- Respectar la normativa vigent en matèria d’incendis forestals, i seguir les indicacions i limitacions que pugui donar l’Ajuntament de Manacor.

11- Respectar les normes de seguretat, i també les que resulten dels cartells i dels avisos col·locats a la vista.

12- Retirar qualsevol element que hagi estat aportat pels usuaris durant l’estança, ja sigui a l’interior com a l’exterior de les instal·lacions: cartells, senyals, globus, banderes, etc.

A més, queda prohibit:

1- Fer renous a partir de les 24h, per evitar molestar els veïns.

2- Encendre qualsevol mena de foc, sigui quina sigui la seva finalitat, en qualsevol lloc que no sigui l’indicat.

3- Fumar dins les cases i espais tancats.

4- Qualsevol tipus de desperfecte que s’hagi produït durant l’estança de forma intencionada. En aquest cas, el cost de reparació del desperfecte a qualsevol part de les instal·lacions o de l’equipament anirà a càrrec de l’usuari.TAXES D'ÚS DE LES CASES RURALS

Per poder utilitzar les Cases Rurals, s'aplica una taxa per a prestació de serveis i realització d’activitats a instal•lacions municipals l'ús d’escoles públiques; s'aplicarà la taxa corresponent segon el tipus d'ocupació, corresponent a l'any de reserva.

A la columna de la dreta es pot trobar el document on s'especifiquen la quantia de les taxes.


EQUIPAMENT DE LES CASES RURALS DE MANACOR

INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA DE SON TALENT

Per utilitzar les Cases de Son Talent, heu de tenir en compte que allà podeu trobar:
- Cuina + forn de butà.
- Taules de pots i banquets.
- Bancs.
- Cadires.
- Nevera.
- Conservadora.
- Aigua freda i calenta.
- Utensilis de neteja.
- Llum interior i exterior.
- Torradores.
- Estufa de llenya.

L’usuari haurà de portar:
- Botella de butà.
- Utensilis de cuina.
- Estovalles.
- Llenya.


INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA DEL PUIG D’ALANAR

Per utilitzar l’Escola rural del Puig d’Alanar, heu de tenir en compte que allà podeu trobar:
- Encimera de butà.
- Taules de pots i banquets.
- Bancs.
- Cadires.
- Nevera.
- Conservadora.
- Aigua freda i calenta.
- Utensilis de neteja.
- Llum interior i exterior.
- Torradores.
- Estufa de llenya.

L’usuari haurà de portar:
- Botella de butà.
- Utensilis de cuina.
- Estovalles.
- Llenya.

INSTAL·LACIONS DE L’ESCOLA RURAL DE SA MURTERA

Per utilitzar l'Escola Rural, heu de tenir en compte que allà podeu trobar:
- Encimera de butà.
- Forn elèctric.
- Taules de pots i banquets.
- Bancs.
- Nevera combinada
- Utensilis de cuina per 24 comensals.
- Culleres
- Forquilles
- Ganivets
- Culleres postre
- Plats fondos
- Plats plans
- Plats postre
- Ensaladeres
- Tassons
- Aigua freda i calenta.
- Utensilis de neteja.
- Llum interior i exterior.
- Torradores.
- Estufa de llenya.

L’usuari haurà de portar:
- Botella de butà.
- Estovalles.
- Llenya.

Ubicació i plànol: Ofic. Ajunt. de Manacor - Pl. Convent
C/ Convent, s/n
07500 Manacor
(Manacor)
 Contacte
Telèfon: 971 84 91 00
Email: mediambient@manacor.org
Deleg.: Medi Ambient

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100