Delegació Especial de Promoció Econòmica: Júlia Acosta Miquel

Júlia Acosta Miquel

Fires

Atenció i promoció dels interessos turístics de tots els nuclis del municipi

Promoció del turisme interior

Oficines turístiques

Agricultura

Gestió i promoció turística

Currículum:

Manacor, 27 de juny de 1977

Formació acadèmica:

Diplomada en Magisteri musical (UIB)

Màster en Musicoteràpia

Idiomes:

Català (nivell C1)

Castellà

Anglès

Partit Polític
Correu electrònic

Source URL: https://www.manacor.org/membres/delegacio-especial-de-promocio-economica-julia-acosta-miquel