ACTA 06/2015 PLE 27.04.2015

extraordinària

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2015/acta-062015-ple-27042015