ACTA 15/2014 PLE 15.09.2014

extraordinària

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2014/acta-152014-ple-15092014