ACTA 20/2014 PLE 30.12.2014

extraordinària urgent

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2014/acta-202014-ple-30122014