ACTA 15/2013 PLE 22.11.2013

extraordinària

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2013/acta-152013-ple-22112013