ACTA 19 PLE 22.11.2010

Extraordinària urgent

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2010/acta-19-ple-22112010