ACTA 02 PLE 28/01/2011

Extraordinària

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2011/acta-02-ple-28012011