ACTA 02 PLE 21-01-2009

Extraordinària urgent

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2009/acta-02-ple-21-01-2009