ACTA 05 PLE 20-02-2009

Extraordinària urgent

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2009/acta-05-ple-20-02-2009