ACTA 12 PLE 30-07-2009

Extraordinària

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2009/acta-12-ple-30-07-2009