ACTA 13 PLE 31-07-2009

Extraordinària urgent

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2009/acta-13-ple-31-07-2009