ACTA 17 PLE 20-11-2009

Extraordinària

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2009/acta-17-ple-20-11-2009