ACTA 19 PLE 19-12-2009

Extraordinària

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2009/acta-19-ple-19-12-2009