ACTA 10 PLE 30-05-2008

Extraordinària urgent

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2008/acta-10-ple-30-05-2008